Kom misbruget til livs med hjælp fra et misbrugscenter

24 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Når et misbrug overtager herredømmet over et menneskes liv, vil dette menneske langsomt gå i opløsning – fysisk såvel som mentalt. Dette gælder især substans misbrug så som alkoholisme og misbrug af læge ordineret medicin, som er de to mest udbredte og problematiske former for afhængigheds betinget misbrug i Danmark.

Selv om alkoholisme er et gammelkendt problem, og afhængighed af receptpligtig medicin først inden for de senere år er kommet i mediernes og sundheds myndighedernes søgelys, er der mange paralleller at drage imellem de to former for misbrug. Begge er behæftet med tabu og berørings angst, og begge er de nedbrydende for krop og sjæl – og for tilværelsen i det hele taget.

Mange ulykkelige mennesker, som er fanget i afhængighedens kløer, ofrer alt, hvad der i virkeligheden burde betyde mest for dem – børn, ægtefælle, bolig, job, familie og venner – på misbrugets alter. Og derfor er det meget vigtigt, at en misbrugsramt person kommer i behandling så hurtigt som muligt efter at misbruget er blevet konstateret.

Misbrugsbehandling – hvor og hvordan?

Er du pårørende til en misbruger, er det således af allerstørste vigtighed, at du får din misbrugsramte pårørende til at opsøge professionel hjælp. Dette kan godt være en rigtig svær proces, og derfor er det en god idé at søge hjælpe hos et misbrugscenter.

Hos Behandlingscenter Stien har de dygtige misbrugskonsulenter mange års erfaring med at vejlede pårørende til misbrugere i hvorledes de håndterer denne meget delikate situation. For ikke at blive mødt med vrede og afvisning fra den misbrugsramtes side, er det vigtigt, at du selv optræder helhjertet og med myndighed – gerne med opbakning og hjælp fra flere pårørende, og med en fast plan for det videre forløb i baghånden.

Behandlingscenter Stien kan tilbyde et fem ugers behandlings forløb – du kan læse mere om misbrugsbehandling på behandlingscenter-stien.dk

More articles