Hvornår skal jeg bruge en revisor?

06 July 2020 Astrid Pedersen

editorial

Afhængig af din virksomheds størrelse og omfanget af økonomiske og finansielle aktiviteter i firmaet, kan dit behov for en revisor variere.

Som solo selvstændig – for eksempel freelancer eller konsulent med eget CVR nummer – vil dit behov for en revisor som oftest begrænse sig til den årlige revisor påtegning af dit års regnskab. Typisk vil en bogholder tilknyttet revisor huset, i hvilket din revisor residerer, forestå den løbende bogføring af dine indtægter og udgifter, og sørge for, at regnskabet til hver en tid er transparent og overskueligt.

Bogholderen vil også sørge for indberetning af moms en gang i kvartalet, således at du er sikker på at indbetale det rette beløb til skattestyrelsen. Og så vil bogholderen klargøre regnskabet til den årlige revision, således at revisoren kan godkende dette, påføre den en revisor påtegning, indberette de rigtige tal til skattestyrelsen og på baggrund af regnskabet udfærdige en års rapport.

Brug din revisor som rådgivende konsulent

Som indehaver af en større virksomhed giver det mening at have lidt tættere kontakt med revisoren. Selv om det stadig er bogholderen, som udfører de praktiske opgaver i forbindelse med virksomhedens økonomiske administration, kan du altid trække på revisoren, når det handler om finansielle og skattemæssige dispositioner i virksomheden.

En dygtig revisor er altid up to date med de gældende skatteregler, og vil kunne rådgive dig omkring såvel virksomhedens struktur som fordeling af de økonomiske midler. Samtidig kan revisoren sikre, at al nødvendig dokumentation er tilvejebragt, og at eventuelle ændringer i virksomhedens struktur forløber 100% efter bogen. På den måde kan du sove trygt om natten i sikker forvisning om at din virksomheds økonomi er i professionelle hænder – og at skattestyrelsen får præcis hvad der tilkommer dem.

Står du for at skulle vælge revisor går du sjældent galt i byen med Kreston. Du kan finde din lokale Kreston revisor på krestonsr.dk

More articles