Hvad er lufthæveboring?

25 januar 2020 Astrid Pedersen

editorial

Lufthæveboring – også kendt som air lift – er en særlig form for tørboring, som det især giver mening at anvende ved dybe vandindvindings boringer. Ved lufthæveboring foretages en omvendt skylning ved hjælp af luft under meget højt tryk, og dermed er det denne type boring, som giver det bedste resultat ved boring under grundvandsspejl. Hvis du i forbindelse med dit bygge projekt skal have foretaget en brøndboring, bør du lade din entreprenør om at vurdere, hvorvidt en lufthæveboring er den rette løsning.

Hos A. Højfeldt finder du eksperter og specialister inden for alle typer boring. Finder de dygtige konsulenter fra A. Højfeldt, at din brønd skal anlægges ved hjælp af lufthæveboring, vil A. Højfeldt selv forestå denne operation, fra optagning af jordbunds prøver og til det egentlige bore arbejde og afslutningen på dette.

Når du vælger A. Højfeldt til at varetage bore arbejdet i forbindelse med dit bygge projekt, er du garanteret en professionel service og et stykke vel udført arbejde. Alle opgaver løses ved hjælp af top of the line maskinel og medarbejdere, som er helt up to date med de mest moderne metoder inden for området. A. Højfeldt leverer altid et stykke vel dokumenteret arbejde med en udførlig bore rapport.

Hvordan kan A. Højfeldt ellers hjælpe mig?

Er din byggegrund beliggende i det centrale Jylland – nærmere betegnet i omegnen af Herning – er A. Højfeldt et godt bud på en virksomhed, som kan løse dine opgaver i forbindelse med boring, anlæggelse af brønde og pumpe service samt råvands stationer. Hos A. Højfeldt er den gode service og den kundevendte attitude i højsædet sammen med de solide håndværks traditioner og en innovativ tilgang til problemløsning.

A. Højfeldt har igennem flere generationer betjent glade og tilfredse kunder inden for bygge og anlægs branchen – skal du være den blandt dem, kan du få mere information på http://www.a-hoejfeldt.dk/kompetencer/ 

Flere Nyheder