Få den bedste hjælp til begravelse i Odsherred fra den lokale bedemand

20 October 2019 Astrid Pedersen

editorial

Ved et dødsfald er der rigtig mange opgaver, som skal afvikles inden for meget kort tid. Her fylder forberedelse af begravelse eller bisættelse utroligt meget. Der skal arrangeres en ceremoni, der skal bestilles kiste eller urne, og en døds annonce skal måske udfærdiges og indrykkes. Og så skal der med stor sandsynlighed afholdes gravøl, frokost eller reception i forbindelse med ceremonien. Til alt dette, og mere til, kan du få hjælp hos Mobilbedemand.dk

Hvem er Mobilbedemand.dk?

Mobilbedemand.dk er en bedemandsforretning i Odsherred under ledelse af bedemand Kim Samsøe Boskjold. Kim Samsøe Boskjold har arbejdet professionelt som bedemand i over tyve år, og har således erfaring med alle aspekter af de opgaver, man som bedemand tager på sig.

Kim Samsøe Boskjold tager især opgaven som de efterlevendes og de pårørendes vejleder og rådgiver meget alvorligt. Kim Samsøe Boskjold sætter en stor ære i ikke at agere salgs person for dyre kister eller særlige begravelses ordninger, men optræder uvildigt, nøgternt og professionelt i forhold til sit arbejde med begravelsen eller bisættelsen.

Kim Samsøe Boskjold har særligt fokus på begravelser i Odsherred, da det er her, han har sin bopæl, og dermed det største lokal kendskab. Dette er til fordel for dig som pårørende, idet en lokal bedemand i kraft heraf vil have den bedste kontakt til såvel kirke og kirke kontor som til leverandører af kister og urner samt til gæstgiverier, forsamlingshuse eller kroer i nærmeste omegn, som kan huse et begravelses selskab til gravøl eller reception med kort varsel.

Kim Samsøe Boskjold yder hjemmebesøg som fast service, da de fleste efterlevende og pårørende er bedst tilpas med besøg i hjemmet. Hos Mobilbedemand.dk får du altid en fast pris på de ydelser, du ønsker fra sin bedemand i forbindelse med begravelse eller bisættelse.

Du kan læse mere om hjælp til begravelse eller bisættelse i Odsherred på mobilbedemand.dk

More articles