Få den bedste bolig rådgivning hos en boligadvokat

14 april 2020 Astrid Pedersen

editorial

Når du skal købe bolig – hvad end der er tale om et hus eller om en lejlighed – vil du først og fremmest kontakte en ejendomsmægler. Hos en ejendomsmægler kan du få fremvist en række boliger, som passer til dine ønsker og behov. Og ejendomsmægler hjælper gerne med at fremskaffe dokumentation som hidrører fra såvel handelen som fra selve boligen. Men før du skriver under på købsaftalen, er det vigtigt, at du har sørget for at kontakte en boligadvokat.

Hvad hjælper en boligadvokat med?

I forbindelse med en bolig handel udfører en boligadvokat flere forskellige opgaver for at beskytte købers interesse. En af boligadvokatens fremmeste opgaver er at sørge for, at købers beslutning om køb af boligen sker på et oplyst og vel informeret rundlag. På den måde kan køber vælge at springe fra handelen igen, hvis denne er forbundet med alt for store risici eller omkostninger.

Dette sikres ved grundig gennemlæsning af al relevant dokumentation som vedrører boligen og dens omgivelser. Står du for eksempel for at skulle købe en ejerelejlighed, kan boligadvokaten ved gennemlæsning af regnskaber og budgetter samt referat af seneste general forsamling i foreningen afsløre om foreningens økonomi er sund og afbalanceret.

Samtidig vil en dygtig boligadvokat hurtigt kunne konstatere om boligen selv er behæftet med forhold, som kan have indvirkning på din beslutning om at købe denne – for eksempel en tilbagekøbs klausul i kontrakten. Og så kan du slippe for at gå i en af de mange fælder, med hvilke boligjunglens underskov er oversået.

Din boligadvokat hjælper med alt papir arbejdet

Når selve handelen er afsluttet, kan boligadvokaten også hjælpe med at få skødet opdateret og tinglyst. Dette er et vigtigt afsluttende trin i en bolig handel, idet skødet repræsenterer den eneste officielle dokumentation for boligens retmæssige ejerforhold. Du kan læse mere om boligadvokatens services på eboligadvokat.dk

Flere Nyheder