Autogenbrug er en sikring af fremtiden og miljøet

17 september 2019 Anders Lundtang Hansen

editorial

Tænk dig tilbage til gamle dage, og her mener vi ikke for bare et par årtier siden, men faktisk for måske hundrede år siden.

Dengang kunne man ikke vente med at se udviklingen ske, og man se mere fremad, end man gad skue bagud, men selvom man så fremad, så tænkte man slet ikke over de konsekvenser, man påførte miljøet af belastninger.

Når man havde nogle affaldsstoffer, affald, stål-rester, betonklodser, spildmateriale og videre, så blev det bare dumpet, smidt ud, brændt af, gravet ned eller lignende.

Tanken var, at hvis det var ude af øje, så var det ude af sind.

Det er utroligt, at man også dengang tænkte således, for selv på dette tidspunkt var man for eksempel klar over, hvordan man hævede levestandarden ved at indføre et brugbart kloakværk, som kunne sende afføring og videre væk fra gaderne og ud af byen, så man højnede hygiejnen og levestandarden i byerne.

At man så ikke sortere spild-afføringen eller forsøgte at omdanne det forsvarligt, er så en anden snak.

Men standarden for livet var generelt blevet bedre, men med den teknologiske udvikling havde man mest for øje, hvordan man kunne udbedre det eksisterende, end man gad tænke på, hvad det medførte af konsekvenser af, at man bare producerede i ét væk og bortskaffede resterne, skraldet, fejlprodukterne og videre uden bagtanke med klogskab.

Selv de gamle romere udtørrede arealer ved deres fældning af skovarealer, og flere dyrearter døde, fordi de drev rovdrift på dem for at aflive dem til underholdning.

Spol frem til i dag, og vi har heldigvis mere fokus på genbrug og udnyttelsen af de ressourcer vi har på en forsvarlig måde, så selv sådan noget simpelt som overskydende dele fra bilvrag bliver genbrugt.

Og den slags benytter man sig endda af i fashionable områder af Danmark, hvor man kan finde autogenbrug i Nordsjælland blandt andet.

Flere Nyheder