Alkoholbehandling – også for de pårørende

27 november 2018 Astrid Pedersen

editorial

Når et medlem af familien rammes af et alkoholmisbrug, er det ikke kun den misbrugsramte selv, det går ud over. Faktisk er det som oftest de nærmeste, som for eksempel ægtefællen og børnene, som lider de største afsavn og sorg. Som alkoholiker er man sig sjældent problemets omfang bevidst – eller også lyver man over for sig selv, eller lever i benægtelse.

En meget stor del af afhængighedens natur består i selvfornægtelse og løgne over for omverdenen. Selv de allernærmeste risikerer at blive ofre for disse løgne, og ægtefælle såvel som børn må typisk se sig selv negligeret og tilsidesat til fordel for misbruget og alkoholen.

Alkoholisme i familien rammer børn hårdt

Børn, som vokser op med en alkoholiseret forælder, vil for det første lære et negativt mønster at kende, som de med stor sandsynlighed selv vil gentage i deres voksenliv. Dette mønster handler om ansvars forflygtigelse og en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til den gode familie dynamik. Uanset om barnet selv ender i et misbrug (hvilket tillige er meget sandsynligt) eller kommer i et forhold med en misbruger, vil den adfærd, de lærer i barndommen, bidrage negativt til deres sociale relationer.

Børn af misbrugere har øget risiko for at udvikle sig i et langsommere tempo mentalt og kognitivt i forhold til deres jævnaldrende, og oftere opleve depression, angst, og andre psykiske lidelser. Og børn fra alkoholiserede familier vil ofte udvise selvskadende adfærd for at kompensere for den indre smerte, de oplever ved det store svigt.

Behandlingscenter Stien – alkoholbehandling for hele familien

Derfor tilbyder Behandlingscenter Stien – et dansk misbrugscenter beliggende i Jylland – alkoholafvænning til misbrugere med sideløbende forløb for den misbrugsramtes familie. Her lærer de øvrige medlemmer, hvorledes de bryder det dårlige mønster, og hjælper den misbrugsramte med at vedligeholde sin nye tilværelse uden alkohol og misbrug.

Kontakt behandlingscenter-stien.dk for mere information om behandling af alkoholmisbrug

Flere Nyheder